ಎರಡು ವಾರದೊಳಗೆ ಮೂರು ಚಿನ್ನ ಬಾಚಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿ ಹಿಮಾ ದಾಸ್

ಭಾರತದ ಮಿಂಚಿನ ಓಟಗಾರ್ತಿ ಹಿಮಾ ದಾಸ್ ಎರಡು ವಾರದೊಳಗೆ ಮೂರು ಚಿನ್ನದ ಪದಕವನ್ನು ಗೆದ್ದು ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ .ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ 200

Read more